Đã Hủy

FINISH INCOMPLETE PROJECT

i need some one to finish a project that developer is MIA

here is the link [url removed, login to view]

need you to copy page add HTML and button code with the flash

start now

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: mia, incomplete, finish, design website start finish, incomplete flash, add html php code, finish html project, finish project html, finish incomplete project, html finish, ghaney, finish page design, finish website code, incomplete php projects, copy flash project, finish website project, incomplete website, phpmysqlexperts, incomplete projects, incomplete project, flash html finish, flash developer projects page, finish code, copy html page paste, copy html page application

Về Bên Thuê:
( 144 nhận xét ) Half Moon Bay, United States

Mã Dự Án: #1048157

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

chikuv

we are ready for it sir,plz check pm

$50 USD trong 2 ngày
(18 Đánh Giá)
4.6