Đã Hủy

Fix CSS problem of an oscommerce theme for IE7,8,9

Hi,

I have an occommerce site that is [url removed, login to view]

The site is working on Chrome smoothly. However, on Internet Explorer V7, 8 and 9, The site is distorted.

I need a CSS expert to fix this problem.

Kỹ năng: CSS, HTML, OSCommerce, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: fix css problem oscommerce, fix css problem, fix theme, fix css, internet fix, fix internet explorer css, oscommerce css working, chrome expert, chrome css, design theme css, css internet explorer, fix css internet explorer, oscommerce php expert, internet problem, css fix internet explorer, oscommerce theme working, ie7 css, distorted php, explorer fix, fix internet problem, css expert design, design fix, fix explorer, php internet explorer fix, ie7 php problem

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Istanbul, Turkey

Mã Dự Án: #1643252

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

arman321

SERIOUS BIDDER.CHECK PMB...

$250 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2