Đang Thực Hiện

Fix layout issue on website

Modify the layout of ads on my website. Currently ads displayed on bottom. I want them to be displayed on top and on the right like google.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: fix website issue, issue google, layout fix, google layout, layout modify, ads layout, google fix website, google issue, fix layout website, modify layout website, modify php layout, fix website layout, fix google, creating website newspaper layout, modify website layout php, website newspaper layout, website layout fix, fix layout, website free fix pictures, pretty website photoshop layout, html layout fix

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1663469

Đã trao cho:

Kobir25

Please check Message box.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8

8 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

Risalat1

Check PMB...

$155 USD trong 3 ngày
(121 Đánh Giá)
6.9
VileGnosis

Details in PMB

$50 USD trong 0 ngày
(197 Đánh Giá)
6.7
dainiuxus

HI. FTP/Cpanel access will be needed to modify files. Dainius

$40 USD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
5.2
tdteam

Hi, please see PMB, thank you.

$80 USD trong 2 ngày
(28 Đánh Giá)
4.5
ruhulamin24

please show me your site.

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.5
WebServicesRO

Let's fix that!

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
UrmanSoft

Plz check the PMB ..!!

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0