Đang Thực Hiện

Fix layout issue on website

Được trao cho:

Kobir25

Please check Message box.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8

8 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

Risalat1

Check PMB...

$155 USD trong 3 ngày
(121 Nhận xét)
6.9
VileGnosis

Details in PMB

$50 USD trong 0 ngày
(197 Nhận xét)
6.7
dainiuxus

HI. FTP/Cpanel access will be needed to modify files. Dainius

$40 USD trong 1 ngày
(106 Nhận xét)
5.2
tdteam

Hi, please see PMB, thank you.

$80 USD trong 2 ngày
(28 Nhận xét)
4.5
ruhulamin24

please show me your site.

$30 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.5
WebServicesRO

Let's fix that!

$40 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.4
UrmanSoft

Plz check the PMB ..!!

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0