Đang Thực Hiện

fix paypal gateway on a deal site

Đã trao cho:

thesoultech

Dear Sir, I can do for you in 30 minutes because am professional in all kind of payment gateways regards soul

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

eelance

mind show me more details? site url?

$30 USD trong 1 ngày
(419 Đánh Giá)
7.0