Đã hoàn thành

fixing facebook app

Được trao cho:

vinay2110

As discussed

$30 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

mrnewict

I'm ready to work!

$30 USD trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
4.5
iamadityaa

please check pm

$30 USD trong 0 ngày
(15 Nhận xét)
3.4
nguyenthuc

please contact me. i can do it

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mtechinfosesis

We are a software development and web designing company . We provide a customize service , i.t solutions for every department

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0