Đã hoàn thành

Fixing/removing malicious codes from website

Google Flagged My Site as Malware and now i need someone to find/and clean malicious "stuff"

For guys that know what to do is 5 min job. But i'll release milestone only after google "un-flagg" my site

Site is AtomicBeats.com

Kĩ năng: HTML, PHP, Quản trị hệ thống, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: php codes for website design, job find website, fixing my, codes for website design, removing malicious website, release milestone, need codes, malicious, find stuff, google site malware, website milestone, php malware, flagged google, clean malware, fixing php site, malicious design website, milestone website, malicious site, removing malware site, min website, clean malware site, find website malicious, clean website malware, clean site malware, find malware website

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Koprivnica, Croatia

ID dự án: #1056020

Được trao cho:

bradhaas

Please see my profile and PM.

$30 USD trong 0 ngày
(82 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

eelance

i can do that for you. mind show me your site url?

$30 USD trong 0 ngày
(385 Nhận xét)
6.9