Đã hoàn thành

Fixing wordpress theme scripts

Được trao cho:

WSolutionsinc

Hi Rita project finished :)

$30 USD trong 1 ngày
(48 Đánh Giá)
5.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

scriptphp87

Hello Please read more than private message thank you

$200 USD trong 1 ngày
(142 Nhận xét)
7.2
rosew100

Hi, I am a wordpress, jquery, javascript expert. I can solve the javascript conflict of your site easily. Please provide me link of your site. waiting for your reply

$50 USD trong 1 ngày
(120 Nhận xét)
6.9
expertonphp

READY TO START RIGHT AWAY. THANKS!

$55 USD trong 1 ngày
(106 Nhận xét)
6.3