Đang Thực Hiện

164542 Flash Chat Skin

I need to get a skin developed for Flash Chat [url removed, login to view] that matches my forum [url removed, login to view] . I will provide a copy of Flash Chat for development of the skin. I want the skin sent to me in .zip format and I will install it on my server.

Thanks,

Chris Edwards

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: flash chat, install chat server, www chat, flash forum, chat flash com, chat development php, skin php, flash forum install, tufat forum, php skin design, chat skin, edwards php, skin forum, skin flash, install skin forum php, flash design forum, copy website flash, chat skin design, install flash chat, design chat server, install chat website, chat development, install skin forum, skin development, server chat

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Chattanooga, United States

ID dự án: #1910733