Đã hoàn thành

For Salientcomputer only

To do small adjustments and changes to website

Kĩ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website changes bidding, script check website changes, minor website changes, know website changes php, website changes pictures, website changes price, track website changes, upload website changes php, end website changes, website changes seo

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #1015686

Được trao cho:

salientcomputer

Hi Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(194 Đánh Giá)
6.4