Đang Thực Hiện

Jo for Suj down Under

Next task Down Under

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: under, xmusic, wish next italian translation, hide task manager vbnet, picture task, post reading task, javascript task, schedule task min, hide task manager

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Corozal, Belize

Mã Dự Án: #1055801

Đã trao cho:

Sujansh

Thanks for the job. I will start working on it.

$75 USD trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

fastingfast

Hello sir, I WANT TO SELL MY WEBSITE [Removed by Freelancer.com Admin] . I need urgent $450 usd. My wife is very sick so I need urgent $450usd within 2 days .Please Check my website [Removed by Freelancer.co Thêm

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0