Đang Thực Hiện

Fritz website

custom project for arijit. do not bid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: arijit, stoffal81, website register bid project, custom website branding bid, website design bid project, bid show project, bid seo project

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Wien, Austria

Mã Dự Án: #1631793

Đã trao cho:

arijit81

let's finish the work!

$175 USD trong 3 ngày
(404 Đánh Giá)
7.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $188 cho công việc này

rockraj

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Jaysonsales

PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0