Đang Thực Hiện

Gaming website

I need a multiplayer games developer to build a website for a mutilplayer card game.. the game is called Tarneeb very famous card playing game in the middle east.. will provide all details and rules of the game.

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website design rules, playing card design, games website developer, game developer website, 34 website, middle php developer, website gaming, website game developer, multiplayer games, middle east, gaming website design, famous game, rules card game, gaming website php, build card website, multiplayer card game developer, multiplayer game website, game gaming, gaming game, multiplayer card game design, playing card, card game website, php games website, card game developer, card game multiplayer developer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Arab Emirates

ID dự án: #1051252

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

DigitalTrend

Hi I can start asap. Please check pmb.

$2000 USD trong 20 ngày
(4 Nhận xét)
2.8