Đang Thực Hiện

Get index source code for 3 pages

hello

i need copy 3 index with all files same as index

i try but am fail so i need to developer do it

budget 30$

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: source developer, source code developer, index, get files, copy code, need source code, website source code, source code php, index files php, source code website, developer source, budget source, budget code, games flash code source, j2me gps code source, code source photoshop layouts, pages code, copy website code

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) mansoura, Egypt

Mã Dự Án: #1730602

Đã trao cho:

freelancer2010eu

Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.9

7 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

girgis77

Hi, provide me with the links please. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(119 Đánh Giá)
5.8
brendonf

Hi. I will start this immediately. I will retrieve the source code for you.

$30 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
4.8
dtbang

Ready to start now. I'm fast and reliable.

$30 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
4.7
kultech

I can done. Please check PM and my review.

$30 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
4.5
trnhatthanh

I understand what you need. I can do it for you.Please gave it to me, thanks

$30 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
3.7
dzbac

i will do it

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Marcus7

I can do it now.Check PM or Regret. :)

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0