Đang Thực Hiện

[url removed, login to view]

Need website built for [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: hawkshots, website need built, website need logos seals, coldfusion website need help, website need video, company built website, commerce website need copy

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Chelsea Heights, Australia

Mã Dự Án: #1053865

Đã trao cho:

onlineshine

Please Award the project as discussed.

$200 AUD trong 15 ngày
(37 Đánh Giá)
6.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $228 cho công việc này

SICS

Please check PMB

$500 AUD trong 8 ngày
(42 Đánh Giá)
6.7
chiuaua27

Check PMB ! :)

$200 AUD trong 10 ngày
(24 Đánh Giá)
4.6
Allahis1

hi i m interested this project so please check your PMB.

$190 AUD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
4.5
unixicon

please Check PM, Thank You.

$350 AUD trong 15 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4
usman531

send me more deitals

$200 AUD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0