Đã Đóng

[url removed, login to view] style quote me system

Hello, i need a exact system like quote me that is appears in [url removed, login to view], only quote me system that have few steps to complete the parcel request to site.... please check and build exact system like them....

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: quote system interparcel, www website com, i parcel, interparcel, www design com, parcel, http://, http, http request, design me a parcel, please quote, parcel system php, quote php system, php quote system, system request website, website quote system, request http php, www in com, request quote, quote request php, php quote request, http request website, php quote, hello quote, php request system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mirpur, Pakistan

Mã Dự Án: #1158794

3 freelancer đang chào giá trung bình $143 cho công việc này

Darshan5

Hi, I'm ready for this. Please check your PM. Thanks.

$150 USD trong 7 ngày
(15 Đánh Giá)
5.3
kdsweb

Hi, I'm ready to start! Please check PMB for more infor. Thannks.

$129 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
3.6
hrkbig

I am ready to start this project...

$149 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0