Đã Đóng

In a hurry! Those who completed recruiting now!

In a hurry! Those who completed recruiting now!

Do you know the company interviewstreet?

Is it possible to make that service?

I want to build a service that!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML5, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: recruiting, recruiting website, it recruiting, kei5443, build recruiting website, want build job portal, want build site wayn, want build wabsite shutterstock, want build game server, want build website

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) fukuoka, Japan

Mã Dự Án: #1666637

2 freelancer đang chào giá trung bình $413 cho công việc này

jamesvotive

Hello, We are ready to work on your requirement. Please check PMB. Thanks

$625 USD trong 20 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0
Nathanrrr

PLEASE SEE PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0