Đã Đóng

Imagemagick upload, resize,rename, an image in vb .net 2010

Does anyone have or can develop .net vb 2010 source that will perform the following functions using imagemagick?

Upload, rename(using two or more parameters from a url), resize (using constrained proportions). The code should be easy to use in .net vb 2010.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: imagemagick rename, imagemagick resize net, imagemagick resize rename, rename image upload net, net imagemagick upload image, rename image, imagemagick resize, imagemagick net, rename image using, resize rename imagemagick, imagemagick upload, 2010 image upload, imagemagick rename image, in vb, rename, image resize, image net, rename url, website image resize, image rename, rename code, image url website, resize upload image, php upload url, resize rename image

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lakemoor, United States

Mã Dự Án: #1024562

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

thenomader

Dear sir Please, check your pm thanks

$40 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.8