Đã Đóng

Imagemagick upload, resize,rename, an image in vb .net 2010

Does anyone have or can develop .net vb 2010 source that will perform the following functions using imagemagick?

Upload, rename(using two or more parameters from a url), resize (using constrained proportions). The code should be easy to use in .net vb 2010.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: imagemagick rename, imagemagick resize net, imagemagick resize rename, rename image upload net, net imagemagick upload image, rename image, imagemagick resize, imagemagick net, using functions in vb.net, use in vb.net, rename image using, resize rename imagemagick, imagemagick upload, 2010 image upload, imagemagick rename image, vb vb, in vb, vb to vb net, rename, image-resize, image resize, image net, rename url, image upload resize upload php, website image resize

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lakemoor, United States

ID dự án: #1024562

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

thenomader

Dear sir Please, check your pm thanks

$40 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.8