Đang Thực Hiện

Install and setup phpBB forum

i want to install and set it up including

categories/folders

setting user permissions for user groups and moderators)

adding the "wysiwyg" module is a must.

few customizations.

pls bid only if you have good experienced in phpBB.

Kĩ năng: Forum Software, HTML, Joomla, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design install, install phpbb, forum module, forum user, forum design phpbb, design forum phpbb, phpbb install customizations, forum experienced, website phpbb, setup category forum phpbb, phpbb user groups, phpbb setup, module install, install php forum website, install forum website, user permissions, set forum, module joomla view post forum phpbb, phpbb 2011, setup phpbb, moderators, bid phpbb forum, experienced forum, setup phpbb website, install forum

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) tel aviv, China

ID dự án: #1018862

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

eelance

i can do that for you.

$35 USD trong 2 ngày
(370 Nhận xét)
6.8
exitsol

Lets get started

$35 USD trong 0 ngày
(118 Nhận xét)
5.9