Đã hoàn thành

Integration of Joomla Site Template - For College77

Được trao cho:

college77

Let's get started. Thanks:)

$40 USD trong 1 ngày
(276 Đánh Giá)
7.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

tanevski

Hello, joomla pro here. Would be happy to help. Thanks, Zoran.

$150 USD trong 5 ngày
(210 Nhận xét)
7.5
jsr3

Please Check PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(109 Nhận xét)
6.8
FreePro

Ready to start

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.2
joomla3STAR

Please Check PMB

$50 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
1.6
exshdeveloper

I can provide you quality solution.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0