Đang Thực Hiện

IPB Modifications

I need some modifications to teh theme of my IPB site.

- Meta Title

- Text Changes

- Move the recent images

Kỹ năng: HTML, iPhone, Javascript, jQuery / Prototype, PHP

Xem thêm: modifications theme, ipb theme, ipb modifications, ipb design, design ipb, scripts photobucket recent images, oscommerce changes text, changes text, zoom move flex images

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Shaunavon, Canada

Mã Dự Án: #1696684

Đã trao cho:

programac

PMB Please...

$80 USD trong 30 ngày
(39 Đánh Giá)
5.5