Đã Đóng

Joomla 1.6.3 Developer

The version of joomla we are using is Joomla 1.6.3 – it has been modified and some of the core files have changed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: joomla version developer, joomla we, core php developer, php core developer, joomla php core, core joomla, web developer joomla, backend developer joomla php, expert developer joomla, monster website developer joomla, rent developer joomla work, website developer joomla

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1653518

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

steave12

Hi, Please check pmb,. Thanks sachin

$80 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
4.8