Đã Đóng

Joomla extension : bulk sms ; different read access ; etc.

Need help in setting up a few Joomla extensions as below:-

1. sending bulk sms and receive sms

2. different read access control

3. subscription (paid and free)

4. Linkedln login (optional)

5. Setting up a new template

6. SEO

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: joomla bulk sms extension free, template website joomla free, template joomla design free, template free joomla website, linkedln, joomla design free, bulk sms free, sms extension joomla, joomla template 1.5 free, joomla free template 1.5, joomla extension, DIFFERENT, joomla sms template, bulk sms template, joomla free sms, free sms design, website design sms sending, extensions sms joomla, subscription paid website design, bulk sms sending website php, bulk seo, joomla control, sms subscription website, login access php, sms control

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore

ID dự án: #1060072

5 freelancer đang chào giá trung bình $270 cho công việc này

pkumar125

Ayushi Infotech is Web development and Design software outsourcing company in India,that is highly qualitative,cost [login to view URL] development service done 400+ projects in custom software drupal module development,API, Thêm

$250 SGD trong 15 ngày
(8 Nhận xét)
5.7
snowmicro

Please check your PMB

$350 SGD trong 8 ngày
(2 Nhận xét)
4.2
avized

please check pm

$250 SGD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
ashkumar1981

Hi, Please check PMB, Thanks.

$249 SGD trong 12 ngày
(1 Nhận xét)
2.3
Stipoasni8

Hello! We can already start working!

$250 SGD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0