Đã hoàn thành

325931 Joomla honest expert

I have 2 minor problems I need some font and a very small image change to one website [url removed, login to view] / and I need [url removed, login to view] field change.

1. Change Green colors on [url removed, login to view] to orange or navyblue

2. I need a change to a field in ezrealty on [url removed, login to view]

3. There are some code showing in [url removed, login to view]

4. I need to fix some upload problems with 2 joomla sites

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Joomla, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: code orange, joomla font, change php website joomla, joomla php problems, joomla orange, green joomla, need joomla fix, fix design font, font expert, joomla showing, minor problems, joomla image upload php, image upload code joomla, field upload joomla, expert php field, font joomla, joomla upload field, change joomla code, upload image joomla, upload image php joomla

Về Bên Thuê:
( 83 nhận xét ) Bronx, United States

ID dự án: #2071738

Được trao cho:

arcode1sl

ready to do

$35 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.1