Đã hoàn thành

149617 Joomla Site

I need someone to make a few small changes to my Joomla site (graphic and fonts) You must be very familiar with Joomla, and it shouldn't be much of a problem for Joomla expert.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Joomla, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design site graphic, familiar joomla, need joomla site, small joomla site, joomla fonts, joomla site design, site graphic design joomla

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) B.S.Begawan, Brunei Darussalam

ID dự án: #1895796

Được trao cho:

joomlord

Thanks, man.

$25 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
4.9