Đã hoàn thành

Joomla Template Changes

I need the assistance of an experienced Joomla expert to make some minor alterations to a joomla template :-

[url removed, login to view]

I need the work done asap and provide all the neccessary logins etc to the winning bidder.

I need some CSS alterations and a few additions to the site.

Kĩ năng: HTML, Joomla, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: joomla expert template, alterations template, assistance css template, minor changes joomla site, css template expert, joomla design template css, joomla expert assistance, alterations css template, assistance joomla template, joomla template assistance, expert template joomla, assistance website template, need experienced joomla template, website joomla template, php joomla expert uk, make site joomla template, make joomla template, make css php template, make css joomla template, joomla expert uk, joomla assistance, experienced joomla, css joomla template, css assistance, asap joomla

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Nottingham, United Kingdom

ID dự án: #1074223

Được trao cho:

veerIT

Ready to start. please check PMB

£65 GBP trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.6

3 freelancer đang chào giá trung bình £78 cho công việc này

webofsolutions

Joomla expert. Ready to start. Please PM the detailed requirement of the work.

£100 GBP trong 2 ngày
(294 Nhận xét)
7.1
enovtec

Please see PM :)

£70 GBP trong 1 ngày
(160 Nhận xét)
7.1