Đóng

joomla virtuemart b2b and b2c store

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $109 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need somewone to make me a tabel ordering formular in virtuemart joomla for ordering batteries. So I have alerdy evrything done but there I need like these:

order

qty-pcs price total

Duracell DA13 100 0,40 40,00

Duracell DA 312 50 0,30 15,00

subtotal 55,00

subtotal with tax 20% 66,00

please check our website: [url removed, login to view]

but notice when you come to these site its first B2C site only the registred costumers are seeing the wholesales prices. So there is behind B2C store.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online