Đóng

Joomla webdesigner for regular small edits/tweeks to website

Dự án này đã được trao cho mihha với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We are a UK-based coffee company with an existing Joomla website. We regularly need to tweak it a little bit, so are looking for someone to do little bits and pieces. Most of these take only a few minutes to take care of.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online