Đóng

Joomla Website Need Maintenance & Finishing

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I have a website which needs some finishing tasks, actually the website has been designed and developed using Joomla platform but due to some reasons our developer is unable to complete it now.

please download the attached full description of our project, read it and then post your estimation after understand our complete requirement.

If you have any questions about this project we always appreciate and ready to answer to your all questions for clarification of our requirements.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online