Đang Thực Hiện

150334 Joox Clone

I need the same features as that on [url removed, login to view] Please let me know after looking at stage6 site as well as [url removed, login to view] if you can do it.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: webapplication, joox stage6, website joox net, site joox net, php stage6 clone, joox net website, joox net, joox joox, design joox, joox site, stage6 site, joox net stage6, joox net clone, site stage6, site joox, joox website, website joox, joox clone, website webapplication, stage6, website stage6, joox net, clone stage6, stage6 clone, joox

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kathmandu, Nepal

Mã Dự Án: #1896513

Đã trao cho:

megacoders

as in pmb

$150 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0