Đã hoàn thành

June 2012 Website Maintenance - 20

Được trao cho:

DevWorkshop

Please see [login to view URL]

$50 USD trong 7 ngày
(943 Đánh Giá)
8.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

wbslivera

Hi, I'm from Sri [login to view URL] of University of Colombo (Bsc in IT-second year). And keen to work with web based projects. Even I have learnt web development I have n't got any chance to work in real world. If you li Thêm

$60 USD trong 7 ngày
(51 Nhận xét)
5.2
A0IKwdG84

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0