Đã hoàn thành

Last batch of edits for Wordpress site

Được trao cho:

royprosenjit1015

Please accept my bid

$35 USD trong 2 ngày
(266 Đánh Giá)
7.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

petric

I can do this

$65 USD trong 1 ngày
(73 Nhận xét)
5.8
Wezigners

Ready to start

$50 USD trong 0 ngày
(51 Nhận xét)
5.3
chiuaua27

CHECK PMB! :)

$60 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
4.4
gurm88

Please check your PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yoncy

I can help you.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ajishcheerant

Please provide more details about the blog how much need to edit. I can do One blog charge with $5

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0