Đang Thực Hiện

Links/ Story submitting sites

I need a news/links submitting sites like hotklix.com.

For this project you can use pligg cms or do from scratch but should befunctional like [url removed, login to view]

And i need facebook login , twitter login for this site.

Kỹ năng: AJAX, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: pligg cms news, website pligg, php facebook twitter login, news story, story com, facebook story, login twitter facebook, pligg cms, design pligg site, website design login twitter, facebook twitter login php, story design, site pligg, php cms scratch, cms scratch, twitter facebook login, twitter login facebook, facebook twitter login php website, login facebook cms, project facebook login php, need facebook links, sites facebook, pligg facebook twitter, greenhub, design pligg

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Kathmandu, Nepal

Mã Dự Án: #1026900

Đã trao cho:

sumeshg

PHP/Mysql Expert, Please check PMB, Thanks

$700 USD trong 12 ngày
(6 Đánh Giá)
5.0

9 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

efflux

Pls view PMB

$750 USD trong 0 ngày
(145 Đánh Giá)
6.7
digitalconnect

Please see PMB

$750 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
5.3
ejemplo1010

Plz chk pmb for the best offer.

$300 USD trong 15 ngày
(21 Đánh Giá)
4.5
DIMSKK

Hi, I can do this. Please check my pm.

$700 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
linkmaster123

pls check pmb

$400 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SilvaxX

Hi there, im new on [url removed, login to view] but have worked wit sites like this for the last 5-6 years. Would love to help you.

$550 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tmacgorvin01

I would be willing to come to a mutually beneficial agreement.

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Codetop

I can take up the challenge and can finish the work for you..

$300 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0