Đang Thực Hiện

140202 List of CVCV and VCVC

I need you to generate me a list of CVCV and VCVC

C = Consonant (all english letters except a e i o u y)

V = Vowel (a e i o u y)

e.g. CVCV - jako

e.g. VCVC - ajok

in .txt format.

Thanks,

Rik

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: generate cvcv list, vcvc, list format, rik, php generate list, list txt, generate list

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Kowloon, Hong Kong

ID dự án: #1886377