Đã hoàn thành

make a small social site

Đã trao cho:

alipay

check PM. will finish work within few hours from now

$100 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $283 cho công việc này

satyakats

ready to start.........please check PM

$500 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
rajkumar123456

Dear sir Please check PMB .

$250 USD trong 25 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0