Đang Thực Hiện

163073 Make vb theme from design

I want this design:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

to be added on vbulletin theme so i can use it on my forum.

Make a fair bid and you'll get other projects as well (Im going to create my network of sites)

If you have questions use PMB

Dan

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: vbulletin forum theme, vbulletin theme php, theme forum, vbulletin create user php, php vbulletin create user, create design forum, fair design, vbulletin website design, vbulletin theme bid, vb theme design, vb projects design, vb projects bid, vb projects, vb forum, theme vb , projects vb, make website vbulletin, make design vbulletin, design vb projects, design vb forum, design make, create theme vbulletin, create network design, forum theme design, use vbulletin projects

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Bucharest, Romania

ID dự án: #1909264

Được trao cho:

whitesky

Please see the PMB...

$65 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0