Đã Đóng

Merge and join 2 user database's into 1 + permanent 301 .

I would need someone to :

*Do a permanent 301 redirect of a [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

*After that merge database in a way where registering on [url removed, login to view] would automatically mean user existance on [url removed, login to view]

I will disclose more details in private.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: design merge, mean user, 301 permanent, redirect permanent, 301, database merge, user automatically, user database php, user database website, redirect database php, php merge, merge database website, website merge database, merge database, php database join, 301 redirect, database design user rails, user database, primavera database public user, php redirect subdirectory, database templates user login, redirect user database php, database design user rights, website user database, php redirect database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Estonia

Mã Dự Án: #1071542

6 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

phpdevindia

Ready to start and finish immediately. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(166 Đánh Giá)
7.4
surajddk

HI, Let's start the JOB!! Check PMB

$40 USD trong 0 ngày
(35 Đánh Giá)
5.7
phankhanh

Please check your PMB.

$50 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
3.8
tgshakthi

hi, I like to work on your project, kindly check pmb, best regards, TG Shakthi

$60 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6
raycoco

I would be grateful if you gave me the chance to take this job! Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dupleg

hi, Please check your PMB. We are waiting for your message.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0