Đã hoàn thành

Messaging System

Được trao cho:

canlan318

As discussed.

£80 GBP trong 5 ngày
(74 Đánh Giá)
6.9

4 freelancer đang chào giá trung bình £83 cho công việc này

k1ng440

Full time freelance web developer with 7 years of commercial experience.

£120 GBP trong 2 ngày
(96 Nhận xét)
6.5
mac123gb

I can get it done for you in 4 hours of time. let me start working on it. Please check PM for samples!

£70 GBP trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
vishal8

Hi Can we discuss more over it Thanks

£60 GBP trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0