Đã Đóng

Mosets Tree - dropdown fields country,state,county,city.

I'm looking for a expert php/joomla/mosets Tree programmer who can modify MT script in order to use fields Country, State, County and City as dropdown menu in search/add/edit task.

Kỹ năng: AJAX, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: mosets tree city, mosets tree dropdown, search mosets state, tree city dropdown, mosets country state, tree dropdown, modify fields mosets tree, search tree, city design, mosets tree country state, mosets tree state, country search, country m, state, state design, dropdown, country, city state, add country state, city state country php, country dropdown city, country state dropdown php, script tree, city county state, joomla fields

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Panama, Panama

Mã Dự Án: #1051388

3 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

gafprogrammer

Pls check the PMB

$100 USD trong 2 ngày
(313 Đánh Giá)
7.3
lnj2008

pls,check the pmb

$100 USD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
5.1
mrsoul

Dedicated Dutch developments team ready to start. Extensive experience with joomla programming. We have been creating and selling joomla components for over 5 years.

$200 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
5.0