Đang Thực Hiện

Move my Site

need to move a site from one host to another and re-design the website as well. need it urgently.

Kĩ năng: PHP, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: no site, website move, move, move website host, need design urgently, site site, move php website, Move Host, host site, move php site, need move website, move site host, site move, move php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #4581

Được trao cho:

Maven

we can do it in 2 days time.

$100 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
7.6

3 freelancer chào giá trung bình$83 cho công việc này

imarims

I can help with this!Regards Marius.

$100 USD trong 4 ngày
(58 Nhận xét)
7.7
gigapromoters

It can be done....

$50 USD trong 1 ngày
(23 Nhận xét)
6.5