Đã Đóng

NDAproject2

dasdfasddsffffffffffffffffffffff sdadasfsdffsdaaaaaaaaaaaaaaaa sddsfasdfasdfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffasddfsfsd

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sydeny, Australia

Mã Dự Án: #1638920

2 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

peterphillips1

Please see PMB

$300 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
xinxin2

asdasdassasadadasdadasdasdasdsadasdsddas

$800 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0