Đã Đóng

NDAproject4

asdddddddddddddddd asdddddddddddddddddddddddddddd asddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sydeny, Australia

Mã Dự Án: #1638923

2 freelancer đang chào giá trung bình $775 cho công việc này

utahcon

I would love to know more about your project.

$750 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
xinxin2

zxcxcvvxcxcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

$800 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0