Đã hoàn thành

Need to add JQuery Toggle for show/hide posts in WordPress

We have a WordPress based website which is similar in his look to: [url removed, login to view]

The similarity is that every post openes in a new windows.

We want the posts to toggled with JQuery Hide/Show like:[url removed, login to view]

The JQuery Toggle should match the current CSS

Thanks in advance,

Nilibek Team

Kỹ năng: jQuery / Prototype, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: wordpress jquery hide posts, wordpress toggle post, jquery toggle wordpress, show hide posts wordpress jquery, wordpress post jquery toggle, wordpress design team, web design posts, web design jquery css, php jquery web design, jquery team, toggle wordpress posts, jquery toggle wordpress post, add toggle wordpress, wordpress jquery hide, no jquery, jquery com, wordpress jquery , similarity, jquery, jquery c, hide, c jquery, toggle show hide, toggle show, website css based jquery

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Petach Tikva, Israel

Mã Dự Án: #1073037

Đã trao cho:

Allahis1

check your PMB...........Thanks

$40 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.5

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

dracco

see your pmb please

$50 USD trong 0 ngày
(153 Đánh Giá)
5.9