Đang Thực Hiện

I need a dyamic web site built based on a template

I need to have a fully dynamic php site with several pages built based on a pre-determined template.

Thank you.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: dynamic web site, built, template site web jquery, web site built, pre built php, dynamic php template, template site web lineage, dynamic website template, need web site built, template css site web, need site built, php dynamic web site

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) Burleson, United States

Mã Dự Án: #1652974

Đã trao cho:

siddhu1986

As Discussed

$500 USD trong 7 ngày
(213 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $375 cho công việc này

op2i

We are interested, Let me have more details. Thanks!

$250 USD trong 4 ngày
(53 Đánh Giá)
6.5