Đã Hủy

Need to HTML forms inserted to an existing website

CLient has 2 html forms wanted inserted into existing website

i attached one for example

Kỹ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: html php forms, existing client, design forms, example html, ghaney, html example, design existing website, existing website design, existing html forms, design client forms, php design forms, blog existing website html, php website forms, html forms, forms html ebay, free existing website edit, integrate blog existing website

Về Bên Thuê:
( 144 nhận xét ) Half Moon Bay, United States

Mã Dự Án: #1040056

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

expertspk

Hi, Let's start to finish it. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(127 Đánh Giá)
6.7
ahmed613

PHP Expert... check pm!

$30 USD trong 0 ngày
(79 Đánh Giá)
5.3
cloudboxx

I own a web services company in Florida, I can do this project for you.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2
memeattar

i will make right now

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0