Đang Thực Hiện

120848 Need a Site

Hello, i will need a site just like

[url removed, login to view]

I have the template i would like you to use, but the the way the site functions is what i need :)

Bid nicely :)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design a site, php site functions

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1867013