Đang Thực Hiện

Need some updates for my site!

Need some changes with my site [url removed, login to view] :)

[url removed, login to view] icons

[url removed, login to view] on stores

[url removed, login to view] date

[url removed, login to view] facebook button fit

5 change menu

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: my site design, make icons for website, make my site, Design my site, need some, design some icons 3, shadow icons, menu button icons, menu icons, icons website menu, kupongkoder, facebook button php, need icons, make icons facebook, categorie, facebook icons, web site updates ajax, need facebook logo, cost web site updates, site construction need web designer, adult site designer need, web site portal myspace facebook, create site dreamweaver need backend system, icons site, php menu updates

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Kristinehamn, Sweden

Mã Dự Án: #1068337

Đã trao cho:

edmond92

Thank you, Regards

$100 USD trong 0 ngày
(78 Đánh Giá)
6.1