Đang Thực Hiện

Need A Torrent Website Script

i need a torrent website script like [url removed, login to view]

not same but similar to that site.

the script must be a php script.

i wanna start a torrent site, so, bid .. i can also hire you for my future work.

bid lower to get this job.

Kỹ năng: PHP, Web Scraping, Thiết kế trang web

Xem thêm: need design job, hire script, pat, need similar php script, website bid hire

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, India

Mã Dự Án: #1673587

4 freelancer đang chào giá trung bình $575 cho công việc này

ansi2

http://www.freelancer.com/projects/PHP-Wordpress/need-stand-alone-php-page.html Still waiting, Please reply!

$750 USD trong 30 ngày
(99 Đánh Giá)
6.4
MarcSherratt

A torrent hosting website, no problem.

$300 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
S3SzH10Ws

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
d0pe

See your private messages ! I'm interested in your project

$500 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0