Đóng

need a wordpress expert to fix few bugs in the existing blog

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hi,

The existing blog redesign was not done properly by the team hence i need an individual expert who can fix the existing issues with the site.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Attaching the corrections powerpoint.

The sooner u can fix it better it is. The earlier team left the work undone and the client is about to view the site in next few hours.

Please if you are a newbie and trying to learn wordpress then kindly excuse. I don't need teams as i have had very bad experience with them.

I need an individual experienced wordpress person who can dedicatedly work on my blog to bring it back in shape.

thanks,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online