Đang Thực Hiện

7471 i need you tube clone

hi, i need a clone of youtube script. rather what i want is a clone of [url removed, login to view] and need the exactly same features as of this one with customised template. pls quote your best possible rates on it. thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: template design rates, i want you template, tube design, i need a clone, design tube, quote clone, http tube, youtube clone design, tube website template, tube script design, design template tube, best tube, tube tube tube website, rates clone, php script tube clone, clone tube php, quote clone website, design tube website, template php tube, youtube script template, tube website clone, tube it, script tube, best youtube template, tube tube script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new delhi, India

ID dự án: #1758340

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

FandaR

Please see PMB. Thank You

$20 USD trong 0 ngày
(394 Nhận xét)
7.1