Đang Thực Hiện

7471 i need you tube clone

hi, i need a clone of youtube script. rather what i want is a clone of [url removed, login to view] and need the exactly same features as of this one with customised template. pls quote your best possible rates on it. thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: template design rates, want template, quote clone, youtube clone design, rates clone, quote clone website, youtube script template, best youtube template, template clone youtube, clone youtube php, clone design youtube, clone youtube design, need youtube script, youtube template script, youtube clone script, best youtube clone script, need exactly clone website, template youtube clone, youtube clone template, best website clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new delhi, India

Mã Dự Án: #1758340

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

FandaR

Please see PMB. Thank You

$20 USD trong 0 ngày
(394 Đánh Giá)
7.1