Đang Thực Hiện

136722 new e-commerce website

Please view the enclosed document, which contains a very detailed project spec.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: document commerce, detailed design document website, project commerce website, commerce website project, design spec website, website spec, website design spec document, spec website design project, spec website design, website spec document, spec website, detailed design document

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1882896